Sipos Alexandra

Sipos Alexandra, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa. PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel védte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen  2021-ben. Doktori disszertációjának témája az élettársi és rokoni kapcsolatok elismerése volt Magyarországon az egyenlő házasság tekintetében. Kutatási témái közé tartoznak a nemi és szexuális kisebbségeket érintő emberi jogok és egyenlőségi kérdések, különös tekintettel az azonos nemű párok elismerésére, a szexualitások és társadalmi nemek tanulmánya, a jogszociológia és az ifjúságpolitika. 2019-ben Erasmus+ csereprogramban vett részt a Firenzei Egyetemen, ahol az olasz alkotmánybíróság döntéseit kutatta. Ezt a kutatást folytatva, 2020-ban az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjban részesült, amelynek során összehasonlító kutatást végzett a magyar és az olasz alkotmánybírósági határozatokról. 2012 óta tevékenykedik az ifjúságpolitika területén nemzeti és európai szinten. Jelenleg többféle kutatásban vesz részt, többek között egy Horizont Európa projektben (UNTWIST), egy Magyar Tudományos Akadémia Lendület programban (MTA TK "Lendület" Reprodukciós Döntéseket Vizsgáló Kutatócsoport) és a Feminista bírói ítélkezés Közép- és Kelet-Európában című projektben.