Főoldal

MTA TK Lendület Reprodukciós Döntéseket Vizsgáló Kutatócsoport. 

A Kutatócsoport 2021 szeptemberében alakult meg. 

A kutatás célja, hogy feltárjuk a reprodukciós döntések társadalmi beágyazottságát. A reprodukciós döntéseket komplex módon definiáljuk és ne csak a szociológia és demográfiai kutatásoknál gyakran előtérben lévő fertilitás kérdését elemezzük. A reprodukciós döntések kevésbé kutatott dimenzióit is vizsgálni szeretnénk, mint például a meddőség, a termékenyégi kezelések, a fogamzásgátlószerek elterjedtsége és használata, az abortuszhoz és az örökbefogadáshoz kapcsolódó attitűdöket és döntéseket is. A reprodukciós döntések komplexebb értelmezése hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülővé (nem)válás folyamatait jobban megértsük.

Először a makró szintű tényezőket, mint például a normák, értékek, jogi szabályozások és a pandémia hatását vizsgáljuk az egyéni szintű reprodukciós döntésekre. Ehhez többszintű regressziós modelleket készítünk a nemzetközi adatbázisok felhasználásával. A makró tényezők és reprodukciós döntések összefüggéseinek és kontextusba ágyazottságának megértéséhez kritikai diskurzuselemzést végzünk az elmúlt öt év legfontosabb magyarországi hír portálok körében, hogy feltárjuk, milyen makró tényezőkhöz köthetően és milyen kontextusban ágyazottan jelennek meg a reprodukciós döntéshozatal kérdései. A következő évben az egyéni és az interperszonális szintű tényezőkre összpontosítunk ahhoz, hogy feltárjuk, miként alakíthatják a reprodukciós döntések meghozatalát. Megvizsgáljuk a partnerek szerepét, különös figyelmet fordítva a férfiak részvételére a reproduktív döntések meghozatalában. Ehhez 60 félig strukturált interjút készítünk. A harmadik évben a két szint közötti átmeneteket próbáljuk megérteni, azaz azt vizsgáljuk, hogy a reprodukcióval kapcsolatos ismeretek és attitűdök hogyan formálódnak a kontextustól függően és miként közvetíti őket a közoktatás az egyén számára. Ehhez survey vizsgálatot és probléma központú interjúkat készítünk.

Az utolsó két évben a megszületett empirikus eredmények szintetizációjára kerül sor abból a célból, hogy egy új elméleti keretet dolgozzunk ki a reprodukciós döntések megértéshez.

A kutatócsoport munkájában hazai és nemzetközi kutatók is rész vesznek.

A kutatócsoport tagjai:

Szalma Ivett Ph.D. - kutatócsoport vezetője

Bartus Tamás Ph.D.- senior kutató

Dr. Bitó Tamás- nőgyógyász, senior kutató

Marieke Heers PhD – senior researcher

Murinkó Lívia Ph.D.- senior kutató

Neményi Mára MTA doktora, DSc. - senior kutató

Takács Judit MTA doktora, DSc. - senior kutató

Oross Dániel Ph.D. - senior kutató

Szczuka Borbála Júlia - junior kutató

Udvari Orsolya - junior kutató

Herke Boglárka - junior kutató

Sipos ALexandra - junior kutató

Hana Třísková - junior kutató

Pélyi Lóránt - kutatási asszisztens

Szenes Anna - kutatási asszisztens

 

Twitter: @i_reprosoc